Kissala - Cattery

Lolcat's on pieni FIFe rekisteröity kissala Kruunupyyssä, Pohjanmaalla. Kasvatan pienimuotoisesti venäjänsinisiä FIFessä, mutta näyttelytän kissojani välillä myös CFA:ssa ja TICA:ssa. Aikaisemmin olen kasvattanut myös norjalaisia metsäkissoja, jotka seikkailevat myös vielä kissalan sivuilla.

Kasvattajanimeni on hyväksytty FIFessä keväällä 2009 ja ensimmäiset mettis-pennut syntyivät kesäkuussa 2009 ja russipennut kevättalvella 2010. Tarkoituksenani on kasvattaa mahdollisimman rodun omaisia, seurallisia ja hyväluonteisia kissoja. Kissat ovat rakastettuja perheenjäseniä ja pennut kasvavat kaiken hälinän keskellä ja tottuvat jo pennusta asti muihin kissoihin, kodin ääniin ja käsittelyyn. Ulkoilu tapahtuu ainoastaan valjaissa.

Mielestäni lemmikkikissan tärkein ominaisuus on luonne. Olen eläinlääkäri ja olen aikaisemmalta koulutukseltani Filosofian maisteri, pääaineina soveltava eläintiede ja eläinbiotekniikka ja koulutukseni kautta terveys ja genetiikka ovat erittäin lähellä sydäntäni. Eläinlääkärinä erityinen kiinnostuksen kohteeni on kissojen lisääntyminen. Pyrin myös kasvatuksessani kiinnittämään erityistä huomiota kissojen luonteeseen ja terveyteen. Erityisesti venäjänsiniset voivat monesti olla hieman arkoja uusia paikkoja ja vieraita kohtaan ja mielestäni tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Haluan myös edistää rotujen monimuotoisuutta pitämällä sukusiitosprosentit mahdollisimman pieninä ja tuomalla uutta verta kasvatukseen ulkomailta.

Koska kissat eivät yleensä viihdy kovin isoissa laumoissa ja haluan että minulla on aikaa kaikille kissoilleni, etsin silloin tällöin sijoituskoteja kasvateilleni, jossa kissa voisi synnyttää yhdet tai kahdet pennut.

Käyn aktiivisesti näyttelyissä. Olen ISROKin sihteeri ja olen yleensä myös aina töissä näyttelyssä, milloin näyttelysihteerinä, näyttelypäällikkönä tai assistenttina. Olen Venäjänsiniset kissat yhdistyksenhallituksen jäsen. Lisäksi olen toiminut Kissaliiton hallituksessa ja tällä hetkellä olen Terveys ja koulutustoimikunnan koulutusvastaava. Kesäkuussa 2018 suoritin hyväksytysti kategoria 3 tuomaritutkinnon ja lisäksi olen oppilaana kategoriassa 4.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lolcat's is a small FIFe registered cattery in Kruunupyy, Finland. Kruunupyy is located on the west coast of Finland, about 5 hour drive north from Helsinki. I register my cats in FIFe, but I also occasionally show my cats in TICA and CFA. Currently I'm breeding only Russian Blues anymore.

My breeder name Lolcat's was approved in FIFe in spring 2009 and first NFO-litter was born in June 2009. My first RUS-litter was born in February 2010. I want to breed cats according to standard who are very social and have nice temperament. Cats are beloved family members and participate in all chores and get used to handling from the start. My cats enjoy the outside world in leash, never free.

Personally I think that the most important feature of a pet is the temperament. Before pursuing my dream as a veterinarian, I got a Master's degree from the university and I majored in applied zoology and animal biotechnology. As a veterinarian my special interest is in the reproduction of cats. Through my studies health and genetics has always been very close to my heart. In my breeding I really want to focus on the health and temperament of the cats. Especially Russian Blues, some of them are shy in new places and towards new people and I think breeders should focus more on improving also the temperament, not just looks. I also want to improve the genetic diversity of the breeds by keeping the inbreeding-% low and importing new blood from abroad.

Because cats don't normally like to live in big groups and I want to be able to give enough attention to all my cats, I sometimes look for "leasing" homes where my cat could give birth to one or two litters.

I go to cat shows very actively. I am secretary in my own cat club (ISROK, Cat club of eastern Finland) and I'm usually always working at shows, either as a show manager, in secretariat or as a steward. I am in the board of a Russian blue club (Russian Blue Cat Club). I'm in the committee of health and education and in addition I have been in the board of the Finnish Cat Union (Suomen Kissaliitto). In June 2018 I became a FIFe cat judge when I passed my category 3 examination and I am also a student judge in category 4.

Photo Pauli Araneva

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).